Tisztelt Ügyfeleink!

Az Olasz Köztársaság miniszterelnöke 2020. március 10-én rendeletben hívta fel az olasz állampolgárok és az Olaszországban tartózkodó (átutazó, vagy bejelentett lakcímmel rendelkező) külföldi állampolgárok figyelmét arra, hogy csak (1) igazoltan munkaügyi ok, (2) szükséghelyzetekből eredő ok, (3) egészségügyi ok, avagy (4) tartózkodási helyére, lakóhelyére vagy bejelentett lakcímére való visszatérés esetén hagyják el otthonaikat. Hatósági felszólítás esetén a közterületen tartózkodó természetes személyeknek büntetőjogi felelősségük tudatában egy formanyomtatványon kell nyilatkozniuk a közterületen tartózkodás okáról.

Az olasz hatóságok által közzétett hivatalos formanyomtatvány és annak magyar fordítása az alábbiakban tölthető le.

Olasz nyelvű nyilatkozat

Magyar fordítás