Általános információk, tanácsok

 • Új magyar útlevél iránti igényt Magyarországon járási okmányirodákban ill. a Központi Okmányirodában, külföldön a konzulátusokon lehet benyújtani.
 • Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
 • A Magyarországon igényelt útlevelek esetében kérhető a kézbesítés a milánói főkonzulátusra. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 2-4 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után.
 • Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.
 • Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek olaszországi tartózkodása alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és azt jegyzőkönyvvel tudja igazolni, valamint azon magyar állampolgárok, akik Olaszországban élnek, de sürgős és halaszthatatlan hazautazás miatt az útlevél eljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni.
 • Figyelem! A korábbi úti okmány érvényességének lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező előzőleg nem kísérelte meg állandó útlevél vagy személyi igazolvány iránti kérelem benyújtását! Az ideiglenes magánútlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az utazáshoz szükséges menetjegyet már megvásárolták.
 • Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs! Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.
 • A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.
 • A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-18 éves korig 5 év.
 • Kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó.
 • A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE NAGYKORÚAKNAK (18 ÉVES KOR FELETT)

Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok főszabály szerint:

 1. Személyi okmányok

Magyar állampolgárság igazolásához:

 • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
 • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
 • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
 • honosítási okirat.

érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:

 • érvényes magyar vezetői engedély, vagy
 • érvényes külföldi útlevél, vagy
 • érvényes külföldi állandó vezetői engedély
 1. lakcímkártya
 2. Lejárt, vagy még érvényes útlevél
 3. Egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
 4. Ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 5. Ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);

Amennyiben az útlevélkérelem benyújtásakor a kérelmező a fenti pontban felsorolt - magyar állampolgárságot igazoló - okmányok egyikével sem rendelkezik, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás sem igazolja a magyar állampolgárságát, úgy az útlevélkérelemhez kapcsolódóan hivatalból állampolgársági vizsgálatot kezdeményezünk. Ilyenkor az útlevéleljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél hosszabb is lehet! Ha a kérelmező külföldön kötött házassága és/vagy válása a magyar anyakönyvi nyilvántartásban még nem szerepel, akkor ezek hazai anyakönyvezéséig nincs lehetőség az útlevélkérelem rögzítésére.

A külképviseleti útlevéleljárás díja a magyarországi útlevélhatóság illetékéből, valamint konzuli közreműködői díjból áll, amely összeget teljes egészében kártyával kell kiegyenlíteni.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni.

NYOMTATVÁNYOK:

https://milano.mfa.gov.hu/assets/44/65/88/785e574fcdb011e2dc9daa17f31b0fb562909533.pdf

 

MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE 12-18 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK SZÁMÁRA

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak magyar személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik (lásd alább: letölthető dokumentumok). A beleegyező nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

Az útlevelet 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kártyával kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok főszabály szerint:

1) érvényes vagy lejárt útlevél és/vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen)

2) lakcímkártya,

3) Ha a korábbi, még érvényes útlevél eltulajdonításra került: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);

4) Nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról;

5) Szülők személyazonosságának igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;

6) Kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó.

NYOMTATVÁNYOK

https://milano.mfa.gov.hu/assets/22/27/10/6eebf4721b846fe2a5e9be6369e92252f46ea345.pdf

 https://milano.mfa.gov.hu/assets/26/89/36/79d7304893102e121dcff27a78a8144384a1f4e4.pdf

 

MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE 12 ÉVEN ALULIAK SZÁMÁRA

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

Gyermek részére útlevél főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában kérhető! Kivételt jelent ez alól, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét. Ebben az esetben az útlevélkérelem a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor.

A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmet, ha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A nyilatkozatot (tiszteletbeli) konzulnak, vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A nyilakozathoz alább található letölthető minta.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a 6 éven felüli kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a „Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez” dokumentumot is.

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor kártyával kell fizetni. Utólagos fizetésre nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok főszabály szerint:

1) érvényes, vagy lejárt útlevél, és/vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen);

2) lakcímkártya;

3) mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;

4) magyar születési anyakönyvi kivonat;

5) 1 db (hivatalos fotós által készített) útlevélfénykép

NYOMTATVÁNYOK:

https://milano.mfa.gov.hu/assets/22/27/10/6eebf4721b846fe2a5e9be6369e92252f46ea345.pdf

 https://milano.mfa.gov.hu/assets/11/44/80/f09ea2d354f80bb1c391d8d532e4b3cc61983731.pdf

 https://milano.mfa.gov.hu/assets/26/89/36/79d7304893102e121dcff27a78a8144384a1f4e4.pdf

 

IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépést követően újabb utazásra nem használható.

Abban az esetben, ha az Olaszországba történő beutazásnál használt okmány (személyi igazolvány, magánútlevél) megrongálódott, lejárt, elveszett, azt ellopták, de Magyarországon van másik érvényes úti okmánya, akkor az utazáshoz elsődlegesen azt kell kijuttatnia rokonaival, ismerőseivel.

Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a bemutatott menetjegyhez igazodóan, általában legfeljebb 1-2 heti lejárattal állapítjuk meg.

Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a központi okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál.

Milyen esetekben igényelhető ideiglenes magánútlevél?

 • Ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be Olaszországba, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új, állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges.  
 • Olaszországban élő magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen, vagy átmenetileg haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzet fennállását dokumentummal kell igazolni.
 • Az újszülött születésének anyakönyvezését a szülők Magyarországon fogják kérni, illetve a milánói konzuli hivatalban indított anyakönyvezési eljárás végét ott kívánják megvárni.

Figyelem! A korábbi úti okmány érvényességének lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező előzőleg nem kísérelte meg állandó útlevél vagy személyi igazolvány iránti kérelem benyújtását! Az ideiglenes magánútlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az utazáshoz szükséges menetjegyet már megvásárolták.

A kérelemhez benyújtandó iratok főszabály szerint:

 • amennyiben rendelkezésre áll, a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány;
 • olasz rendőrség által kiállított jegyzőkönyv.

Az ideiglenes magánútlevél kiállításának konzuli díját bankkártyával kell kifizetni.

Akinek útlevelét, személyazonosító igazolványát ellopták, vagy az elveszett, a magyar hatóságok tájékoztatása céljából a konzulátuson az erre szolgáló jegyzőkönyvet is ki kell töltenie. Amennyiben az úti okmányát ellopták, úgy - mielőtt a konzulátust felkeresi - tegyen feljelentést olasz rendőrségen, s a konzulátuson mutassa be az olasz jegyzőkönyvet.

További követelmények 18 év alatti magyar állampolgár esetén

 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (főszabály szerint magyar útlevél vagy személyi igazolvány);
 • mindkét szülő jelenléte a konzuli hivatalban az alábbi kivétellel:

A 18 év alatti kérelmező képviseletében egyedül eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. A nyilatkozatot (tiszteletbeli) konzulnak, vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A nyilakozathoz alább található letölthető minta.

NYOMTATVÁNYOK:

https://london.mfa.gov.hu/assets/76/78/05/bbd84f82e472df1bdfdee09d7187ff514ea283f4.pdf

 

Elveszett, ellopott, megtalált okmányok bejelentése

Amennyiben magyar okmányát ellopták, vagy elvesztette, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé.

A bejelentés megtétele különösen fontos azért, mert az okmányokkal bárki visszaélhet. Kérjük, hogy a bejelentést először a helyi rendőrségen tegye meg.

A bejelentést személyesen lehet megtenni a milánói főkonzulátuson, új útlevél vagy személyi igazolvány igénylésével egyidejűleg is, amihez előzetes időpontfoglalás szükséges.

A bejelentésért nem kell fizetni.

A bejelentést követően a konzulátus haladéktalanul gondoskodik az okmány letiltásáról.

Amennyiben valamely korábban elveszett, eltűnt, vagy ellopott magyar okmányát megtalálta, vagy az előkerült, ennek tényét szintén be kell jelentenie a magyar hatóságok felé.