Születés hazai anyakönyvezése

 

 

A születés hazai anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

1. útlevélkérelem benyújtása a gyermeknek;

2. házasság hazai anyakönyvezése;

3. apai elismerő nyilatkozat megtétele.

 

A kérelmeket személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

 

A születés hazai anyakönyvezéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

- eredeti születési anyakönyvi kivonat

2019. február 16-án hatályba lépett az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet. E rendelet értelmében kiállított fordítási segédlettel ellátott, de a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazó egynyelvű okiratokat, vagy többnyelvű, európai formátumú, szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazó (Olaszországban: estratto su carta internazionale), gépi úton megszemélyesített (tehát nem kézzel kitöltött) anyakönyvi kivonatokat hiteles fordítás nélkül is el tudjuk fogadni.

A 2024. március 15-ét követően benyújtott hazai anyakönyvezési kérelmekhez csatolt, fordítási segédlet nélküli anyakönyvi kivonatokat hiteles, magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni, függetlenül azok formátumától. E szabály alól csak azon nemzetközi formátumú, megjegyzést nem tartalmazó okiratok képeznek kivételt, amelyek angol, német, vagy francia nyelven kerültek kiállításra, amely egyúttal a kibocsátó állam hivatalos nyelve is. Az anyakönyvi eljárásban az OFFI, vagy a külképviseletek által készített hiteles fordítások használhatók fel.

 A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatra szüksége van, azt az ügyfél nem kapja vissza.

- A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolata vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell. Amennyiben a szülők nem, vagy csak a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a konzulátuson.

- Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap. Nagykorú kérelmező esetén az eljárás kezdeményezője maga a nagykorú személy.

- Szülők személyazonosságának és állampolgárságának igazolása. Nagykorú kérelmező esetén saját útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

- Kitöltött, mindkét szülő által aláírt kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez. Nagykorú kérelmező esetén az eljárás kezdeményezője maga a nagykorú személy.

A születés hazai anyakönyvezése ingyenes.

 

Életkezdési letéti számla megnyitása iránti kérelmüket illetőleg anyasági támogatás megállapítására vonatkozó kérelmüket ügyfélkapun keresztül vagy személyes ügyintézés keretében tudják leadni. 

 

 


 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételre lehetőség van

a) külföldön élő magyar állampolgárként  

b) Magyarországon élő magyar állampolgárként.

 

a) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a  külföldi letelepedésüket. A külföldi lakcímet megfelelő okmánnyal vagy okirattal igazolni kell.

Külföldi állampolgárságú szülő bejelentett lakcímét ugyanígy igazolni kell, amennyiben arra a címre kérik a gyermek nyilvántartásba vételét.

b) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – amennyiben egyik vagy mindkét szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik.

FIGYELEM! A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor írásban kell nyilatkozni arról, hogy a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem az egyik szülő (pld. nagyszülő), az illetőnek ún. szállásadói hozzájáruló nyilatkozatban kell engedélyezni a lakcímbejelentést.

 


 

NYOMTATVÁNYOK:

Külföldi születés anyakönyvezéséhez szükséges adatlap

Adatlap magyarországi lakcímre történő nyilvántartásba vételhez

Adatlap külföldi lakcímre történő nyilvántartásba vételhez