Válás hazai anyakönyvezése

 

 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell anyakönyveztetni - azzal, hogy felbontott házasság esetében már nem követelmény a volt házastárs jelenléte -, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

- Eredeti házassági anyakönyvi kivonat (többnyelvű, európai formátumú) Olaszországban: estratto su carta internazionale, amelyet elektronikusan állítottak ki (tehát nem kézzel kitöltött) és nem tartalmaz a megjegyzés rovatban információt.  Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy hivatalos fordítók által készített, az illetékes magyar nagykövetség/konzulátus által hitelesített fordítást is csatolni kell.

- A válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés) hiteles fordítással ellátva (lásd előbb);

- Magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;

- Kitöltött és aláírt adatlap;

- Magyar állampolgárság és személyazonosság megfelelő igazolása;

- A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes hatóság/bíróság igazolását is, az ún. Brüsszel II-es igazolást. Amennyiben a válásakor nem kapott ilyen igazolást, úgy keresse meg a válást kimondó bíróságot és kérje az igazolás utólagos kiadását.

- Amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni. Ez esetben a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya.

A válás hazai anyakönyvezéséért eljárási díjat kell fizetni. 

FIGYELEM! Kizárólag bankkártyával történő fizetésre van lehetőség!

 


 

NYOMTATVÁNYOK

Válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap