A hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet 2021. július 30-ig az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot) Olaszországba beutazó személyt az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR /antigén gyorsteszt bemutatására kötelezi. 
 
2021. május 24-től egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a csoport/család egy tagja köteles a következő hivatkozáson található adatlapot kitölteni, még a beutazás előtt: 
  • https://app.euplf.eu/#/
A beutazó ezenkívül köteles a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál is bejelentkezni.
 
FIGYELEM! A 203/2021 (IV.29). magyar kormányrendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg a Magyarország, vagy egyes országok által kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkezők vonatkozásában, lásd Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása!
 
2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki
a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra, és erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és;
b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.
A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.
A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.
A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.
A kérelemhez a kérelmező megadja
- a természetes személyazonosító adatait,
- a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
- a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
- ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZT-ben rögzíti.
Részletinformációk az alábbi honlapon érhetőek el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt 
 

 
 
 
Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. július 31-ig meghosszabbította.
 
A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján zónákba osztja. A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról kérjük, a következő honlapon tájékozódjon:
  • https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto 
Vörös zóna
Mindennemű belső mozgás tilos éjjel 24 és hajnali 5 óra között, kivéve ha munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történik.
Mindennemű belső mozgás – még a lakhely szerinti településen belül is – tilos a nap minden szakában, kivéve ha munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból törtémol.
A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak, ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások.
A szupermarketek, élelmiszerüzletek és az alapvető szükségleteket kiszolgáló üzletek kivételével minden üzlet zárva tart.
Nyitva tarthatnak az újságárusok, trafikok, gyógyszertárak és patikák.
Korlátozások mellett visszaállításra kerül a tantermi oktatás.
Az Olasz Olimpiai és a Paralimpiai Bizottságok által nemzeti jelentőségűnek nyilvánított rendezvények kivételével felfüggesztésre kerülnek a sportesemények. A sportközpontok működése felfüggesztésre kerül. A lakhely közvetlen közelében, egyénileg nyílik lehetőség mozgás- és sporttevékenység végzésére.
Zárva maradnak az uszodák, edzőtermek, színházak, mozik.
 
Narancssárga zóna
Mindennemű belső mozgás tilos éjjel 24 és hajnali 5 óra között, kivéve ha munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történik.
Javasolt a felesleges belső mozgások kerülése az egész nap folyamán. 
Korlátozások mellett visszaállításra kerül a tantermi oktatás.
A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak, ugyanakkor ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások.
A bevásárlóközpontok ünnepnapokon és azt megelőző munkanapokon zárva tartanak a bennük fellelhető a gyógyszertárak és patikák, továbbá az élelmiszerüzletek, trafikok és újságárusok kivételével.
Zárva maradnak az uszodák, edzőtermek, színházak, mozik.
 
Sárga zóna
Mindennemű belső mozgás tilos éjjel 24 és hajnali 5 óra között, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból.
Látogathatóak a vendéglátópari helyiségek kültéri helyiségei; 2021. június 1-től látogathatóak a beltéri helyiségek is. 
Korlátozások mellett visszaállításra kerül a tantermi oktatás.
Színházak, mozik maximum 50%-os telítettséggel, a résztvevőszámot kültéri rendezvény esetén 1000, beltéri rendezvény esetén 500 főben maximalizálva kinyithatnak.
2021. június 1-től a nemzeti jelentőségűnek nyilvánított hivatalos sportrendezvények maximum 25%-os telítettséggel, a résztvevőszámot kültéri esemény esetén 1000, beltéri rendezvény esetén 500 főben maximalizálva szervezhetőek. 2021. július 1-től bármilyen sportrendezvény szervezhető. 
2021. április 26-tól engedélyezett a csoportos sporttevékenység, május 15-től kinyithatnak a kültéri uszodák, május 24-től az edzőtermek.
2021. június 15-től engedélyezettek az üzleti vásárok, július 1-től a konferenciák, kongresszusok.
2021. július 1-től kinyithatnak a termálfürdők.
 
Fehér zóna
Semmilyen korlátozó intézkedés nincs érvényben
 
Információk az Olaszországba beutazók számára
A beutazásra vonatkozó hatályos jogszabály a világ országait különböző kategóriákba sorolja és az egyes kategóriák vonatkozásában korlátozó intézkedéseket irányoz elő.  Azok a személyek, akik az Olaszországba történő belépést megelőző 14 napban Magyarország, Ausztria, Belgium , Bulgária, Ciprus, Horvátország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország (kivéve tengeren túli területek),Németország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország (afrikai területei is), Svédország, Egyesült Királyság, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc, Andorra, Monaco ("C" kategória) országok egyikében tartózkodtak, vagy ilyen országon átutaztak, a belépést megelőző 48 órán belül elvégzett PCR/antigén teszt eredményét kötelesek bemutatni.
A repülővel érkezők esetén a repülőtér tranzitzónájának elhagyása nélkül lehetőség van a hazautazás légi úton történő folytatására, a jegyen jelzett úticél eléréséig).
A beutazó köteles gondoskodni arról, hogy lakóhelyét tömegközlekedés igénybevétele nélkül elérje. A beutazó továbbá köteles felvenni a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervvel (ASL).
A beutazási szabályok alóli fontosabb kivételek:
a. a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;
b. az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);
c. Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;
d. azok a munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;
e. akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
f. akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
g. egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;
h. határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;
i. Olaszországban bejegyzett vállalkozások munkavállalói, ha munkaügyben utaznak 120 óra időtartamig;
j. diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai;
k. olaszországi képzésben résztvevő, Olaszország és a lakcím szerinti ország között napi vagy heti rendszerességgel ingázó tanulók és egyetemi hallgatók utazásai.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a két éven aluli gyermekek mentesülnek a PCR/antigén teszt bemutatásának kötelessége alól!
Az egyéb ország-és személyi kategóriák, valamint beutazási jogcímek vonatkozásában részletinformációk az Olasz Külügyminisztérium honlapján érhetőek el.
 
Információk Olaszországon átutazók számára
Akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, mentesülnek a PCR/antigén teszt bemutatása, avagy járványügyi megfigyelés alól. 
 
Információk áruszállításról
A Magyarországról Olaszországba és az Olaszországból Magyarországra irányuló áruszállító tranzitforgalom zavartalan.
 
Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása
A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külföldről érkező magyar állampolgár, ill. magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az előbbi személyi kör esetében fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napos karanténban kerül elhelyezésre. A magyar járványügyi hatóság ugyanakkor engedélyezheti, hogy az érintett 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton vegyen részt a kötelező, 10 napos  karantén alóli felmentés megadása érdekében. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.
Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, tehát az előbbi rendelkezések érvényesek az alábbi személyi kör esetében is:
Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja;
90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély birtokosa;
sportolók, sportszakemberek bizonyos köre;
kulturális intézmény foglalkoztatottjainak bizonyos köre.
Külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetben léphetnek be, számukra belépési engedélyt magyar rendőri szerv adhat az alábbi linken elérhető méltányossági kérelem alapján. Belépési engedély birtokában a külföldi állampolgár mentesülhet a 14 napos karanténkötelezettség alól, amennyiben 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt – vesz részt. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Külföldről érkező nem magyar állampolgár tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor végzett egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját. A tranzitáló személy csak meghatározott útvonalon közlekedhet és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.
Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.
A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki:
a. Teherforgalomban történő határátlépésre
b. Hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
c. Arra a személyre, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül COVID-19 betegségen átesett és gyógyult
d. Magánútlevéllel/egyéb útiokmánnyal végrehajtott hivatalos célú határátlépésre
e. Arra a személyre, aki a határátlépés során Magyarország által kiállított védettségi igazolvány, valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. 
 
2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Olaszországban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről az Olaszország által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:
- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy
- Ügyfélkapun keresztül.
A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.
A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.
A kérelemhez a kérelmező megadja
- a természetes személyazonosító adatait,
- a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
- a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
- ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZT-ben rögzíti.
További információk a konzuli szolgálat honlapján érhetőek el. 
  • https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt 
 
 
2021. május 25.