FIGYELEM! A 2021. március 30-ai olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. április 30-ig. Eszerint az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot) Olaszországba beutazó személyek a hatályos miniszterelnöki rendeletben előírt PCR /antigén gyorsteszt bemutatásán, illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt nap erejéig hatósági házi karanténba vonulni, mely hatósági karantén tehát független a PCR teszt negatív eredményétől. Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a PCR vagy antigén gyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye esetén már mentesül a további karanténkötelezettség alól. 

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. július 31-ig meghosszabbította.

A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján három zónába osztja. A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. 

A régiók aktuális besorolásáról kérjük, a következő honlapon tájékozódjon:

 • http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Az Olaszországba beutazók számára az alábbi linken elérhető adatlap kinyomtatása és kitöltése kötelező, a reptereken ennek alapján léptetik be az országba érkezőket:

Az ország területén belül történő utazáshoz az alábbi linken található adatlapot kell kinyomtatni és kitöltve az utazáskor magunkkal vinni:

 

Vörös zóna

Mindennemű belső mozgás – még a lakhely szerinti településen belül is – tilos, a nap minden szakában, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történő mozgást. Tilos továbbá az érintett tartományok elhagyása, az oda történő belépés, illetőleg a települések közötti mozgás.

A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak, ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások.

A szupermarketek, élelmiszerüzletek és az alapvető szükségleteket kiszolgáló üzletek kivételével minden üzlet zárva tart.

Nyitva tarthatnak az újságárusok, trafikok, gyógyszertárak és patikák, mosodák. Bezárnak ellenben a szépségszalonok.

Az Olasz Olimpiai és a Paralimpiai Bizottságok által nemzeti jelentőségűnek nyilvánított rendezvények kivételével felfüggesztésre kerülnek a sportesemények. A sportközpontok működése felfüggesztésre kerül. A lakhely közvetlen közelében, egyénileg nyílik lehetőség mozgás- és sporttevékenység végzésére.

Bezárásra kerülnek a múzeumok, kiállítások, színházak, mozik, edzőtermek, a bingó- és játéktermek, valamint a fogadóirodák. Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os telítettséggel közlekedhetnek.

Narancssárga zóna

Mindennemű belső mozgás tilos este 22 és hajnali 5 óra között, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból.

Tilos az érintett tartományok elhagyása, az oda történő belépés, illetőleg a települések közötti mozgás, kivéve munkaügyi, tanulmányi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból. Javasolt a felesleges belső mozgások kerülése az egész nap folyamán.

A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak. ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások.

A bevásárlóközpontok ünnepnapokon és az azokat megelőző munkanapokon zárva tartanak a bennük fellelhető a gyógyszertárak és patikák, továbbá az élelmiszerüzletek, trafikok és újságárusok kivételével.

A múzeumok és kiállítások bezárásra kerülnek.

Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os telítettséggel közlekedhetnek.

Bezárásra kerülnek a játéktermek, a fogadóirodák, bingó- és nyerőgéptermek. Zárva maradnak az uszodák, edzőtermek, színházak, mozik. 

Sárga zóna

Mindennemű belső mozgás tilos este 22 és hajnali 5 óra között, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból. Javasolt a felesleges belső mozgások kerülése, hacsak az nem munkaügyi, tanulmányi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történik.

A bevásárlóközpontok ünnepnapokon és az azokat megelőző munkanapokon zárva tartanak a bennük fellelhető gyógyszertárak és patikák, továbbá az élelmiszerüzletek, trafikok és újságárusok kivételével.

A múzeumok, színházak, mozik és kiállítások kinyithatnak.

Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os telítettséggel közlekedhetnek.

Bezárásra kerülnek a játéktermek, a fogadóirodák, bingó- és nyerőgéptermek. A kávézók és éttermek 18 órakor bezárnak, ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások.

Zárva maradnak az uszodák, edzőtermek. 

Fehér zóna

Semmilyen korlátozó intézkedés nincs érvényben

Információk az Olaszországba beutazók számára

A beutazásra vonatkozó hatályos jogszabály a világ országait különböző kategóriákba sorolja és az egyes kategóriák vonatkozásában korlátozó intézkedéseket irányoz elő. 

Azok a személyek, akik az Olaszországba történő belépést megelőző 14 napban 

Magyarország, Ausztria, Belgium , Bulgária, Ciprus, Horvátország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország (kivéve tengeren túli területek),Németország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország (afrikai területei is), Svédország, Egyesült Királyság, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc, Andorra, Monaco ("C" kategória) országok egyikében tartózkodtak, vagy ilyen országon átutaztak a belépést megelőző 48 órán belül elvégzett PCR teszt eredményét kötelesek bemutatni, melynek eredményétől függetlenül 5 napos karanténba kerülnek. Az öt nap elteltét követően ismételt negatív PCR teszt elvégzése esetén lehet mentesülni a karanténkötelezettség alól.

A repülővel érkezők esetén a repülőtér tranzitzónájának elhagyása nélkül lehetőség van a hazautazás légi úton történő folytatására, a jegyen jelzett úticél eléréséig).

A beutazó köteles gondoskodni arról, hogy lakóhelyét tömegközlekedés igénybevétele nélkül elérjeA beutazó továbbá köteles felvenni a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervvel (ASL).

A beutazási szabályok alóli fontosabb kivételek 

 • a. a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;
 • b. az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);
 • c. Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;
 • d. azok a munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;
 • e. akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
 • f. akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
 • g. egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;
 • h. határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;
 • i. Olaszországban bejegyzett vállalkozások munkavállalói, ha munkaügyben utaznak 120 óra időtartamig;
 • j. diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai.

Az egyéb ország-és személyi kategóriák, valamint beutazási jogcímek vonatkozásában részletinformációk az Olasz Külügyminisztérium honlapján érhetőek el.

Információk Olaszországon átutazók számára

Az Olaszországon való átutazás lehetséges, ugyanakkor felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy az olasz hatóságok önigazoló nyilatkozat (ún. autocertificazione) bemutatását kérhetik.  Az ország területén belül történő utazáshoz az alábbi linken található adatlapot kell kinyomtatni és kitöltve az utazáskor magunkkal vinni:

https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Az Olaszországon történő átutazás nem haladhatja meg a 36 órás időtartamot.

Információk áruszállításról

A Magyarországról Olaszországba és az Olaszországból Magyarországra irányuló áruszállító tranzitforgalom zavartalan. 

Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külföldről érkező magyar állampolgár, ill. magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az előbbi személyi kör esetében fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napos karanténban kerül elhelyezésre. A magyar járványügyi hatóság ugyanakkor engedélyezheti, hogy az érintett 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton vegyen részt a kötelező, 10 napos  karantén alóli felmentés megadása érdekében. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, tehát az előbbi rendelkezések érvényesek az alábbi személyi kör esetében is:

 • Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja;
 • 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély birtokosa;
 • sportolók, sportszakemberek bizonyos köre;
 • kulturális intézmény foglalkoztatottjainak bizonyos köre. 

Külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetben léphetnek be, számukra belépési engedélyt magyar rendőri szerv adhat az alábbi linken elérhető méltányossági kérelem alapján. Belépési engedély birtokában a külföldi állampolgár mentesülhet a 14 napos karanténkötelezettség alól, amennyiben 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt – vesz részt. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Külföldről érkező nem magyar állampolgár tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor végzett egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját. A tranzitáló személy csak meghatározott útvonalon közlekedhet és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki:

 • Teherforgalomban történő határátlépésre
 • Hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
 • Arra a személyre, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül COVID-19 betegségen átesett és gyógyult
 • Magánútlevéllel/egyéb útiokmánnyal végrehajtott hivatalos célú határátlépésre      

 

2021. április 7.