1) Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt! Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől Olaszország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

2) A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Magyarországról és Európai Uniós tagállamokból a beutazás lehetséges, ugyanakkor harmadik országból történő beutazás esetén az olasz Külügyminisztérium egyedi és dinamikusan változó szabályokat állapít meg, ezért ezzel kapcsolatban az alábbi oldalakon szükséges tájékozódni: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2021. március 30-ai olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. április 30-ig. Eszerint az EGT tagállamokból Olaszországba beutazó személyek a hatályos miniszterelnöki rendeletben előírt PCR /antigén gyorsteszt bemutatásán, illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt nap erejéig hatósági házi karanténba vonulni, mely hatósági karantén tehát független a PCR teszt negatív eredményétől. Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a PCR vagy antigén gyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye esetén már mentesül a további karanténkötelezettség alól. 

Speciális szabályok az osztrák Tirol-tartomány felől érkezőkre:

Akik a beutazást megelőző 14 napban Tirolban tartózkodtak, be kell mutatniuk egy negatív, a beutazást megelőzően elvégzett PCR vagy antigén gyorstesztet;

 • érkezéskor tűrni köteles egy ismételt teszt elvégzését;
 • a negatív teszttől függetlenül 14 napos önkéntes karanténba kell vonulniuk a beutazó által megjelölt lakcímre és a területileg illetékes ASL (háziorvosi szolgálat)-nál be kell jelentkezni;
 • 14 napos önkéntes karantén végén ismételt teszt elvégzésére kötelesek, melynek eredményét az ASL-nak be kell mutatni.

b. Kell-e teszt? Igen. 

A beutazást megelőző 48 órán belül elvégzett PCR vagy antigén gyorsteszt  negatív eredményét a beutazó köteles bemutatni. A repülővel érkezők esetén a repülőtér tranzitzónájának elhagyása nélkül lehetőség van a hazautazás légi úton történő folytatására, a jegyen jelzett úticél eléréséig. A beutazó köteles gondoskodni arról, hogy lakóhelyét tömegközlekedés igénybevétele nélkül érje el!

c. Kell-e regisztrálni? Igen.

A tartózkodási hely szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervnél. 

A belépéshez általános jellegű regisztrációra nincsen szükség, ugyanakkor az Olaszországba beutazók számára az alábbi linken elérhető adatlap kinyomtatása és kitöltése kötelező, a reptereken ennek alapján léptetik be az országba érkezőket.  

Az ország területén belül történő utazáshoz az alábbi linken található adatlapot kell kinyomtatni és kitöltve az utazáskor magunkkal vinni.  

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Olaszországba beutazó személy köteles felvenni a kapcsolatot a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervvel (ASL)!

d. Oltási kötelezettség: Nincs.

e. Karanténkötelezettség: Van. 

Az Olaszországba negatív teszttel belépőkre 5 napos karantén vár, mely az 5 nap leteltét követően újabb negatív teszteredmény esetén szűnik meg. Az Olaszországba negatív teszt hiányában belépők 14 napos elkülönítés és egészségügyi megfigyelés alá esnek, amelyből szintén negatív teszttel lehet szabadulni.

f. Üzleti célú beutazás feltétele: 

Mentesülnek a fenti szabályok hatálya alól a legfeljebb 120 óra időtartamra, igazolt munkavégzés céljából belépők, azzal a kitétellel, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak.

g. Esetleges kivételek:

A beutazási szabályok alóli fontosabb kivételek

 • a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;
 • az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);
 • Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;
 • munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;
 • akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
 • akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;
 • egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;
 • határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;
 • diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai.

h. Kiutazás az országból:

Az olasz hatóságok a világjárvány miatt nem javasolják Olaszország elhagyását, ugyanakkor az ország szárazföldi és tengeri határai átjárhatóak. A világjárvány miatt jelentősen korlátozott szárazföldi (vasút, busz), légi, ill. tengeri közlekedés lehetőségei kapcsán az érintett társaságok saját weboldalukon vagy telefonon adnak felvilágosítást. 

i. Beutazás Magyarországra

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: klikk ide

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a koronavirus@1818.hu címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet a koronavirus@bm.gov.hu címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem

j. Helyi járványügyi szabályok:

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. április 30-áig meghosszabbította. A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján három zónába osztja (legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos narancssárga, mérsékelten súlyos sárga zóna). A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról és az egyes régiókra vonatkozó járványügyi előírásokról kérjük, a következő honlapon tájékozódjon >> 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Olaszország egészében este 10 és hajnal 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ez alól kivétel az egészségügyi, munkavégzés, vagy halaszthatatlan okból történő személyi mozgás. Olaszországszerte közterületeken is kötelező a maszkviselés.        

 

2021.április 7.