FIGYELEM! - Változtak az olaszországi és magyarországi belépés szabályai! Részletinformációk az Információk az Olaszországba beutazók számára ill. az Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása fejezetekben!

 

Általános információk Olaszországban tartózkodók számára

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. december 31-ig meghosszabbította.

 A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján zónákba osztja. A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról kérjük, az olasz egészségügyi minisztérium honlapján tájékozódjon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2021. augusztus 6-tól egyes szolgáltatások kizárólag uniós zöldigazolvány (greenpass) birtokában vehetők igénybe, idetartozik az éttermek belső helyiségeinek, továbbá a múzeumok, sportlétesítmények, kulturális intézmények, fürdők, wellness központok, kongresszusok, kereskedelmi vásárok helyiségeinek látogatása! Az előbbiek alól kivételt képeznek a 12 éven aluli kiskorú személyek.

Olaszországban az igazolvány alapulhat:

- EMA által jóváhagyott vakcinával történő oltottságon;

- a koronavírus fertőzésen átesettségen (6 hónapig érvényes);

- 48 óránál nem régebbi antigén/PCR teszten.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a védőoltás nélkül vagy EMA által nem jóváhagyott vakcinával oltott (Sinopharm illetve Szputnyik oltóanyagok) vagy a koronavírus fertőzésen átesettséget nem igazoló beutazó a fent felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez/rendezvényeken történő részvételhez antigén/pcr tesztet köteles elvégeztetni. 

 

Információk az Olaszországba beutazók számára

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet 2021. augusztus 30-ig speciális beutazási szabályokat állapít meg.

Eszerint 2021. június 21-től Európai Uniós országból uniós digitális Covid zöldigazolvány/green pass birtokában lehet korlátozás nélkül Olaszország területére belépni, amely alapulhat az alábbiak egyikén:

- Covid-oltási igazolás, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert vakcina második (vagy egy dózisú esetén egy) beadását követően legalább 14 nap telt el; 
- COVID-19 fertőzésen átesettség alapján kiállított igazolás, amennyiben a hatóságilag előírt karanténidőszak lejárt és a fertőzés óta nem telt el több, mint 6 hónap;
- 48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR teszt. 
A fenti dokumentumok egyikével sem rendelkező, Magyarországról belépő személy olaszországi belépését követően 5 napos hatósági karantén és járványügyi megfigyelés alá kerül, mely 5 nap elteltével kötelező a PCR/antigén teszt elvégzése.  

A 6 éven aluliak mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzésének kötelezettsége alól.

6 éves kor felett valamennyi beutazóra egységesen, a korábbi felsorolásnak megfelelő szabályok vonatkoznak.

2021. május 24-től minden beutazó nagykorú személy köteles a következő hivatkozáson található elektronikus adatlapot (PLF) kitölteni, még a beutazás előtt: https://app.euplf.eu/#/ 

A kiskorúakra vonatkozó nyilatkozat a szülői adatlapon tehető meg. 

A beutazási szabályok alóli kivételek:

a. a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;

b. az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);

c. Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;

d. azok a munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;

e. akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;

f. akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;

g. egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;

h. határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;

i. Olaszországban bejegyzett vállalkozások munkavállalói, ha munkaügyben utaznak 120 óra időtartamig;

j. diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai;

k. olaszországi képzésben résztvevő, Olaszország és a lakcím szerinti ország között napi vagy heti rendszerességgel ingázó tanulók és egyetemi hallgatók utazásai.

További részletinformációk az Olasz Külügyminisztérium honlapján érhetőek el.

 

Információk Olaszországon átutazók számára

Akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, mentesülnek a PCR/antigén teszt bemutatása, avagy járványügyi megfigyelés alól.

 

Információk áruszállításról

A Magyarországról Olaszországba és az Olaszországból Magyarországra irányuló áruszállító tranzitforgalom zavartalan.

 

Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külföldről érkező magyar állampolgár, ill. magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az előbbi személyi kör esetében fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napos karanténban kerül elhelyezésre. A magyar járványügyi hatóság ugyanakkor engedélyezheti, hogy az érintett 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton vegyen részt a kötelező, 10 napos  karantén alóli felmentés megadása érdekében. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, tehát az előbbi rendelkezések érvényesek az alábbi személyi kör esetében is:

  • Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja;
  • 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély birtokosa;
  • sportolók, sportszakemberek bizonyos köre;
  • kulturális intézmény foglalkoztatottjainak bizonyos köre.

Külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetben léphetnek be, számukra belépési engedélyt magyar rendőri szerv adhat az alábbi linken elérhető méltányossági kérelem alapján. Belépési engedély birtokában a külföldi állampolgár mentesülhet a 14 napos karanténkötelezettség alól, amennyiben 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt – vesz részt. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor végzett egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját. A tranzitáló személy csak meghatározott útvonalon közlekedhet és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki továbbá:

a. Teherforgalomban történő határátlépésre

b. Hivatalos útlevéllel történő határátlépésre

c. Arra a személyre, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül COVID-19 betegségen átesett és gyógyult

d. Magánútlevéllel/egyéb útiokmánnyal végrehajtott hivatalos célú határátlépésre

e. Arra a személyre, aki a határátlépés során Magyarország által kiállított védettségi igazolvány, valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezik

f. Arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal.

g. Arra a személyre, aki az  oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy

- a koronavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el

- a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett. (A fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az  utolsó pozitív eredményű, a  koronavírus kimutatására szolgáló, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától vagy pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.)

- 72 óránál nem régebbi molekuláris biológiai vizsgálaton – PCR teszt - esett át, amely kimutatta, hogy szervezetében nincs SARS-COV-2 koronavírus.

További információk a Magyarországra történő hazatérés rendkívüli szabályairól a konzuli szolgálat honlapján érhetőek el. 

 

2021. július 23.