Általános információk Olaszországban tartózkodók számára

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2022. március 31-ig meghosszabbította.

A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján zónákba osztja. A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról kérjük, az olasz egészségügyi minisztérium honlapján tájékozódjon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Olaszország egyes részein éjszakai kijárási tilalom lehet érvényben, ez alól kivétel az egészségügyi, munkavégzés vagy halaszthatatlan okból történő személyi mozgás. Beutazásuk előtt mindenképpen tájékozódjanak a beutazás helye szerinti régióban érvényes helyi járványügyi szabályok felől!

Olaszországban kültéren is kötelező a maszkviselés, bizonyos szolgáltatások (pl. tömegközlekedés, múzeumok, sportesemények...) kizárólag FFP2 minősítésű maszkban vehetők igénybe.

A koronavírus Omicron variánsának terjedése miatt 2022. január 31-ig tilosak a kültéri tömegrendezvények (bulik) és a diszkók, táncos szórakozóhelyek működését is felfüggesztették.

2021. augusztus 6-tól egyes szolgáltatások kizárólag uniós zöldigazolvány (Green Pass) birtokában vehetők igénybe, így az éttermek belső helyiségeinek, továbbá a múzeumok, sportlétesítmények, kulturális intézmények, fürdők, wellness központok, kongresszusok, kereskedelmi vásárok helyiségeinek látogatása is. Nem szükséges az igazolvány a szállásszolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. éttermi) igénybevételéhez, amennyiben utóbbiak kizárólag a szállóvendégek által vehetők igénybe.

2021. szeptember 1-től kizárólag uniós zöldigazolvány (Green Pass) birtokában vehetők igénybe egyes személyszállítási szolgáltatások. Idetartoznak az alábbiak:

- belföldi és egyes nemzetközi repülőjáratok

- belföldi kompjáratok (kivéve Messinai-szoros)

- helyközi vasút (pld. Intercity, Alta Velocità)

- régióközi buszjáratok (pld. Flixbus)

Az uniós zöldigazolvány belföldi használatának előbb felsorolt kötelezettsége alól teljeskörűen mentesülnek a 12 éven aluli személyek, továbbá azon 12 éven felüli személyek, akik az oltást egészségügyi okból nem képesek felvenni.

Olaszországban az uniós zöldigazolvány alapulhat:

- EMA által jóváhagyott vakcinával történő oltottságon (belföldi használat esetén az 1. adag beadását követő 15. naptól és 9 hónapos érvényességi idővel);

- a koronavírus fertőzésen átesettségen (6 hónapig érvényes);

- 48 óránál nem régebbi antigén/PCR teszten.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a védőoltás nélkül vagy EMA által nem jóváhagyott vakcinával oltott (Sinopharm illetve Szputnyik oltóanyagok) vagy a koronavírus fertőzésen átesettséget nem igazoló személy a fent felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez/rendezvényeken történő részvételhez antigén/pcr tesztet köteles elvégeztetni!

FIGYELEM! A 2021. december 6. és 2022. január 10. közötti időszakban Olaszország szigorúbb feltételeket állapít egyes szolgáltatások belföldön történő igénybevételéhez. A jelölt időszakban CSAK EMA által elismert vakcinán (vagy két keleti oltónyag + EMA megerősítő oltás), illetve gyógyultságon alapuló  „Super Green Pass” birtokosai részesülhetnek az alábbi szolgáltatásokban Olaszország szerte:

konferenciák, színházak, mozik, sportesemények látogatása

szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek belső tereinek látogatása

Ez azt jelenti, hogy az említett időszakban a kizárólag érvényes antigén/PCR teszttel rendelkezők NEM tudnak az előbb felsorolt szolgáltatásokban részesülni!

Ugyanebben az időszakban a tömegközlekedés, vasúti közlekedés, szállodai szolgáltatások az EMA által elismert vakcinán, gyógyultságon, érvényes antigén/PCR teszten alapuló Green Pass birtokában vehetőek igénybe.

FIGYELEM! 2022. január 10. napjától a veszélyhelyzet végéig Olaszország elrendeli a CSAK EMA által elismert vakcinán (vagy két keleti oltónyag + EMA megerősítő oltás), illetve gyógyultságon alapuló  „Super Green Pass” meglétét:

  • a szállásszolgáltatások igénybevételéhez;
  • valamennyi tömegközlekedési eszközhoz (helyi és regionális).
  • a turisztikai- és kereskedelmi célú sífelvonók igénybevételéhez (nem csak zárt kabinokra értendő) a síterületeken is;
  • vendéglátóhelyek kültéri részeinek látogatása (belső helyiségekben december 6-a óta kötelező);
  • a civil és vallási ünnepségeken történő részvételhez;
  • fesztiválokon és vásárokon történő részvételhez;
  • kongresszusi központokba történő belépéshez;
  • medencék, uszodák, csapatsportok és wellness központok igénybevételéhez/űzéséhez, szabad téren is;
  • valamint a kulturális, szociális és rekreációs központok látogatásához (szabadtérben is);

Ez azt jelenti, hogy az említett időszakban a kizárólag érvényes antigén/PCR teszttel rendelkezők NEM tudnak az előbb felsorolt szolgáltatásokban részesülni!

 

A munkaügyben utazók/áruszállítók figyelmébe

A 127/2021-es törvényerejű rendelet 2021. október 15. napjától kötelezővé teszi a Green Pass bemutatását valamennyi olyan személy részére, aki magán- vagy közhivatalba, oktatási intézménybe, vagy önkéntes tevékenység végzésére szolgáló helyiségbe lép be Olaszországban.

A munkahelyek biztonságát szolgáló rendelet hatálya a fentiek szerint nem csak az olasz munkavállalókra, hanem valamennyi olyan személyre kiterjed, akik a munkaterületre kívánnak lépni.

A munkáltató köteles minden munkahelyen kijelölni egy személyt, aki a Green Pass-ok ellenőrzését végzi.

A Green Pass bemutatásának kötelezettsége alól ebben az esetben is csak az a személy mentesül, akire az oltási kampány nem terjed ki (tehát 12 éven aluli, vagy ezt a tényt megfelelő orvosi igazolással igazolja).

Azon magyar áruszállítók, akik nem EMA vakcinával oltottak és nem rendelkeznek gyógyultsági és tesztigazolvánnyal sem, az olasz munkaterületre szabály szerint nem léphetnek be, így például a lerakodásban nem vehetnek részt.

Az olasz cég alkalmazásában álló gépjárművezetők a megfelelő indikációkat munkáltatójuktól kapják meg.

 

Információk az Olaszországba beutazók számára

Olaszország a világ országait öt kategóriába sorolja, amelyekben eltérő szabályok érvényesülnek mind a beutazás, mind a kiutazás vonatkozásában. Az önre vonatkozó szabályokat befolyásolja, hogy az Olaszországba történő belépést megelőző 14 napban mely országokban járt. Részletes tájékoztatás az alábbi hivatkozásokon érhető el:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia

2022. január 31. napjáig a Magyarországról érkező utazók („C” kategória) az alábbi feltételek együttes teljesítése mellett léphetnek be Olaszországba:

Rendelkeznek Green Pass-szal, amely az alábbi kategóriák egyikébe esik:

• oltási igazolvány, az oltás Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az olasz hatóság által elismert oltóanyaggal (Comirnaty-Pfizer, Moderna-Spikevax, Vaxzevria-AstraZeneca, Janssen-Johnson&Johnson) történt és a teljes oltási ciklus lezárultát követően (valamennyi előírt dózis beadásra került) 14 nap már eltelt;

• gyógyultsági igazolvány, birtokosa gyógyult és a fertőzést igazoló első teszttől 180 nap még nem telt el;

• az első adag vakcina beadását, vagy a teljes oltási ciklus lezárultát (ideértve a harmadik dózis beadását is) követően lezajlott fertőzés következtében kiállított gyógyultsági igazolvány;

és

negatív koronavírus teszttel (24 óránál nem régebbi AG-antigén gyorsteszt, vagy 48 óránál nem régebbi PCR teszt);

továbbá

bemutatják elektronikusan, vagy nyomtatott formában a következő hivatkozáson található adatlapot: https://app.euplf.eu/#/

Olaszország elismeri azt a Green Passt is, amely igazolja, hogy birtokosa az EMA által nem engedélyezett vakcinával végzett elsődleges oltási ciklus után harmadikként felvett egy EMA által engedélyezett m-RNS-vakcinát.

Egyenértékűnek számít az az igazolvány, amely valamennyi, a Green Pass kiállításához szükséges adatot tartalmazza (pl. Japán, Kanada, USA, Izrael által kiállított védettségi igazolvány).

Az Olaszországba történő belépés megfelelő Green Pass hiányában negatív teszttel, karanténkötelezettség mellett lehetséges, a kiskorúakra eltérő szabályok vonatkoznak (lásd alább).

A Green Pass (ideértve a tesztigazolványt is) a következő felületen, illetve telefonos alkalmazáson keresztül érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany

Az oltáson alapuló Green Pass érvényességét Olaszország az utolsó dózis beadásától számított 9 hónapig ismeri el.

 

Kiskorúak beutazásával kapcsolatos rendelkezések:

A 6 éven aluliak mentesülnek az AG/PCR teszt elvégzésének kötelezettsége alól.

6 éves kor felett a 18. életév betöltéséig valamennyi beutazóra egységesen, a korábbi felsorolásnak megfelelő szabályok vonatkoznak. 2021. december 16-tól 2022. január 31. napjáig  6 éven felüli kiskorúak részére általánosan előírt a tesztkötelezettség, függetlenül attól, hogy valamilyen jogcímen rendelkeznek-e Green Pass-szal.

A 6 éven aluli kiskorú minden esetben, a 6. életévét betöltött kiskorú teszt birtokában mentesül a karanténkötelezettség alól, amennyiben szülője teljesíti a karanténmentes beutazás feltételeit.

2021. május 24-től minden beutazó nagykorú személy köteles a következő hivatkozáson található elektronikus adatlapot (PLF) kitölteni a beutazás előtt: https://app.euplf.eu/#/  Amennyiben erre nincs lehetősége, az adatlap papír alapon is bemutatható az ellenőrzés alkalmával.

A kiskorúakra vonatkozó nyilatkozat a szülői adatlapon tehető meg.

 

A beutazási szabályok alóli kivételek:

a. a közlekedési eszközök személyzetének tagjai;

b. az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók);

c. Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők;

d. azok a munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott speciális keretek között végezhető tevékenység;

e. akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;

f. akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak;

g. egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be;

h. határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából;

i. Olaszországban bejegyzett vállalkozások munkavállalói, ha munkaügyben utaznak 120 óra időtartamig;

j. diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai;

k. olaszországi képzésben résztvevő, Olaszország és a lakcím szerinti ország között napi vagy heti rendszerességgel ingázó tanulók és egyetemi hallgatók utazásai.

Egyes kategóriákban a mentesség részleges lehet, erről az olasz külügyminisztérium honlapján lehetséges a tájékozódás:

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia

 

Információk Olaszországon átutazók számára

Akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, mentesülnek a PCR/antigén teszt bemutatása, avagy járványügyi megfigyelés alól.

 

Információk az Olaszországból kiutazók számára

Az olasz nemzeti szabályok lehetővé teszik, hogy a repülőgép járatokra való felszállás feltételéül uniós covid igazolás/ azzal egyenértékű igazolás vagy 48 óránál nem régebbi teszt meglétét írják elő. Amennyiben ön nem EMA oltóanyaggal oltott, vagy egyáltalán nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, javasoljuk, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a hazautazást megelőző 48 órában végeztessen tesztet. Ehelyütt is felhívjuk figyelmét, hogy a magyarországi karanténmentes belépéshez - magyar vagy uniós, illetőleg azzal egyenértékű védettségi igazolvány hiányában - PCR teszt szükséges. A járatokra való felszállás feltételeiről részletes tájékoztatást az érintett légitársaság adhat, így javasoljuk, hogy figyelmesen olvassák el az általuk kiküldött tájékoztatókat és lehetőség szerint egyeztessenek velük az olaszországi kiindulási reptérre vonatkozó szabályokról.

 

Információk áruszállításról

A Magyarországról Olaszországba és az Olaszországból Magyarországra irányuló áruszállító tranzitforgalom zavartalan.

 

Téli szezonra vonatkozó információk

Olaszország közúthálózatán november 15. és április 22. között kötelező az M+S jelzésű téli abroncs használata, annak hiányában hólánc megléte. Előbbi tartozékokat az olasz hatóságok bármikor ellenőrizhetik, hiány esetén pénzbeli bírságot szabhatnak ki. 

Ezúton tájékoztatjuk a síelni vágyókat, hogy Olaszország kijelölt síterepein kötelező az érvényes Green Pass bemutatása, illetőleg az orrot, szájat eltakaró maszk használata zárt sífelvonók igénybevételekor. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes síterepek egyedi szabályokat is megállapíthatnak, összhangban a helyi szinten hatályos járványügyi előírásokkal. 

A 2021. december 6-tól hatályos szabályok értelmében fehér és sárga járványügyi besorolású zónákban a síeléshez elegendő az egyszerű Green Pass (a síelés valamennyi napjára szükséges, nem csak a bérletvásárláshoz).  Narancssárga zónában előírás a Super Green Pass, míg vörös zónákban a sípályák zárva tartanak. Egyes kombinált szezonbérletek megvásárlása Super Green Passhoz kötött. 

Figyelem! Január 10. napjától 12 éves kor fölött Super Green Pass szükséges a nyílt sífelvonók használatához is. A nyílt létesítmények legfeljebb 50%-os kapacitással működhetnek.

 

 Olaszországban tartózkodó magyar és külföldi állampolgár magyarországi beutazása

Korlátozásmentes beutazás állampolgárságtól függetlenül a kivételek szerint lehetséges (lásd „Kivételek” pont).

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külföldről érkező magyar állampolgár, ill. magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az előbbi személyi kör esetében fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napos karanténban kerül elhelyezésre. A magyar járványügyi hatóság ugyanakkor engedélyezheti, hogy az érintett 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton vegyen részt a kötelező, 10 napos  karantén alóli felmentés megadása érdekében. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, tehát az előbbi rendelkezések érvényesek az alábbi személyi kör esetében is:

- Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja;

- 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély birtokosa;

- sportolók, sportszakemberek bizonyos köre;

- kulturális intézmény foglalkoztatottjainak bizonyos köre.

Külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetben léphetnek be (lásd „Kivételek” bekezdés), számukra belépési engedélyt magyar rendőri szerv adhat az alábbi linken elérhető méltányossági kérelem alapján. Belépési engedély birtokában a külföldi állampolgár mentesülhet a 14 napos karanténkötelezettség alól, amennyiben 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt – vesz részt. Az első molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor végzett egészségügyi vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját. A tranzitáló személy csak meghatározott útvonalon közlekedhet és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

Kivételek

A 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi személyi körre:

a. hivatalos útlevéllel utazó

b. aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a beutazást megelőző 6 hónapon belül COVID-19 betegségen átesett

c. a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező és a felügyelete alatt utazó kiskorú

d. aki olyan ország védettségi igazolványával utazik, amellyel Magyarország kétoldalú megállapodást kötött, vagy igazolásait egyoldalúan elismeri és a felügyelete alatt utazó kiskorú

e. aki közúton Horvátország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, vagy Szlovénia területéről lép Magyarország területére

f. az a személy aki uniós digitális Covid igazolvánnyal utazik, amely alapulhat:

- oltottságon (már 1. adag oltás után)

- fertőzésen átesettségen

- 72 óránál nem régebbi PCR teszten

FIGYELEM! Uniós Covid igazolvány esetén az oltottal együtt utazó kiskorú szintén mentesül a zöldigazolvány bemutatásának kötelezettsége alól, az a magyar védettségi igazolvánnyal egyenértékű.

A Magyarország által elfogadott védettségi igazolványok mintái a következő hivatkozáson érhetőek el:

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok     

További információk a Magyarországra történő hazatérés rendkívüli szabályairól a konzuli szolgálat honlapján érhetőek el.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

 

 

2021. december 30.