A „Nulla Osta per matrimonio” tanúsítvány a hivatásos konzuli tisztviselő által kiállított olasz nyelvű okirat, amely tartalmazza az Olaszországban házasodni kívánó magyar állampolgár természetes személyazonosító adatait, szülei nevét, személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímét, családi állapotát, valamint a megállapítást, hogy az állampolgár házasságkötésének nincs akadálya. A Nulla Osta nem pótolható Magyarországon beszerzett családi állapot igazolással.
 
A milánói konzul által kiállított tanúsítvány 6 hónapig érvényes és a milánói konzuli kerületben, Észak-Olaszországban használható fel. Konzuli kerületünkön kívül tervezett felhasználás esetén javasolt a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatallal történő előzetes egyeztetés.
 
Az eljárás díjköteles, 30 EUR, amelyet bankkártyával lehetséges megfizetni az okirat igénylésekor vagy átvételekor. Ha mindkét fél magyar állampolgár, két tanúsítványt kell kiváltani.
 
Szükséges dokumentumok:
kérelem adatlap,
menyasszony és vőlegény személyazonosító igazolványa vagy útlevele,
magyar állampolgár fél lakcímkártyája (ha rendelkezik vele),
magyar állampolgár fél magyar születési anyakönyvi kivonata,
magyar állampolgár fél korábbi házassága esetén a korábbi házasság megszűnését tanúsító okiratok (házasságot felbontó határozat, anyakönyvi kivonat).
 
Időpontfoglaló rendszerünkben az „Egyéb hatósági bizonyítvány” ügytípust javasoljuk választani.
 
Amennyiben a szükséges iratokat előzetesen, .pdf formátumban el tudják juttatni e-mail címünkre, úgy a tanúsítvány az ügyintézés időpontjában átvehető lesz. Ebben az esetben kérjük, „Elkészült magánútlevél, egyéb okirat átvétele” ügytípusra foglaljanak és a kérelmet tartalmazó e-mailben jelöljék meg az ügyintézés időpontját is.  Személyes megjelenésükkor az adatlapot és mellékleteit eredetben is be kell mutatniuk.
 
A házasságkötés megtörténtét követő 6 hónapon belül kezdeményezni szükséges a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezését. Erre mind a konzulátuson, mind magyarországi anyakönyvvezetőknél lehetőség van.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény büntetni rendeli az érdekházasság és egyéb valótlan családi kapcsolatok létrehozását.
A Btk. 355.§-a értelmében az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki anyagi haszonszerzés céljából, kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány kiadása érdekében létesít családi kapcsolatot, vagy az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozathoz hozzájárul, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő.
 
A tanúsítványt felhasználása előtt a Prefettura hitelesíti felül (legalizzazione documenti), ebben az eljárásban a konzulátus nem működik közre.