Magyarország milánói főkonzulátusa konzuli kerületében az alábbi tiszteletbeli főkonzulátusok és konzulátusok működnek:

 

Magyarország tiszteletbeli főkonzulátusa, Verona

tiszteletbeli konzul: Prof. PINTÉR Lajos

cím: 37121 Verona, Via Leoncino 30.

fax: 00 39 045 807 4093; 00 39 045 801 1394

e-mail: lajos.pinter@alice.it

 

Magyarország tiszteletbeli főkonzulátusa, Velence

tiszteletbeli konzul: Dr. ZOPPAS Enrico R.

cím: 30135 Venezia, S. Croce, Fondamenta S. Chiara 510..

tel.: 00 39 041 523 9408

fax: 00 39 041 522 5632

e-mail: ungheria.venezia@sanbenedetto.it

 

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa, Bologna

tiszteletbeli konzul: Dr. MILICZKY Erzsébet

cím: 40123 Bologna, Via S. Caterina 55.

tel.: 00 39 051 991 4536

fax: 00 39 051 991 4536

ügyeleti szám: 331 402 1400

e-mail: consolato.bo@gmail.com

 

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa, Genova

tiszteletbeli konzul: Dr. GIACOMINI Giuseppe Michele Giacomini

cím: 16122 Genova, Viale Padre Santo 5/8

tel.: 00 39 010 898 5800

fax: 00 39 010 831 5285

e-mail: consolatoonorarioungheria@contegiacomini.net

 

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa, Torino

tiszteletbeli konzul: Dr. MARTORELLI Renato

cím: 9 -10121 Torino, Via Montecuccoli

tel.: 00 39 011-417241

fax: 00 39 011-4172422

e-mail: consolatounghereseto@fieldfisher.com

 

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa, Trieszt

tiszteletbeli konzul: ROSSI ILLY Anna

cím: 34147 Trieste, Via Francesco Parisi 14.

tel.: 00 39 040 833 0477; 00 39 040 389 0320

fax: 00 39 040 3890; 00 39 040 3890 273

e-mail: consolau@illy.it

 

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa, Bolzano

tiszteletbeli konzul: BRUGGER Siegfried

cím: via dei Cappuccini 5, 39100 Bolzano

tel.: +39 0471 975406

fax: +39 0471 975405

e-mail: s.brugger@studiobrugger.com

 

A konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállításának részletes szabályairól szóló 1/2002 (I. 23.) KüM-IM együttes rendelet 4. §-a alapján a tiszteletbeli konzuli tisztviselők az alábbi konzuli tanúsítványok kiállítására jogosultak:

  • a magyar állampolgár és jogi személy jognyilatkozatairól vagy jogügyleteiről külföldön készült, továbbá a Magyarországon felhasználásra kerülő magánokiraton lévő névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a tiszteletbeli konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője a tiszteletbeli konzuli tisztviselő jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el;
  • arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező;
  • magyar állampolgár életben létéről.

Tiszteletbeli főkonzulátus, illetve konzulátus ideiglenes úti okmány kiállítására nem jogosult. Ideiglenes úti okmány csak Magyarorszás milánói főkonzulátusán igényelhető.

 

***

 

Felülhitelesítések

Az 1961. év október 5-én Hágában többoldalúan aláírt a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló egyezmény (1973. évi 11. törvényerejű rendelet) 2. és 3. cikkelye értelmében az Olasz Köztársaság területén bemutatásra kerülő magyar hatóságok által kibocsátott hivatalos dokumentumok esetében nem szükséges az úgynevezett diplomáciai felülhitelesítés (Apostille-tanúsítvány) beszerzése.

Fentieket megerősíti a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között 1977. évi május 26-án aláírt és napjainkban is hatályos kölcsönös polgári jogsegélyről szóló egyezmény (1981. évi 11. törvényerejű rendelet) 18. cikke, amely kimondja, hogy az egyik szerződő fél erre illetékes hatósága által ügykörén belül a megszabott alakban kiállított vagy hitelesített és hivatalos pecséttel ellátott iratoknak a másik szerződő fél területén való felhasználásához diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítésre nincsen szükség.

Felhívjuk ugyanakkor tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy az olasz önkormányzatoknak jogában áll a Magyarország milánói főkonzulátusa által kibocsátott dokumentumok esetében az aláíró konzul aláírásának hitelesítését kérni a területileg illetékes Prefektusi Hivatalban.