2020. május 18-án Magyarország milánói főkonzulátusa Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának és a fogadó ország járványügyi előírásainak tiszteletben tartása mellett, ill. a fokozatosság elvének figyelembevételével visszaállítja a konzuli szolgáltatások konzulátuson történő kérelmezésének lehetőségét.
 
A szolgáltatások újraindítása szigorúan az alábbi feltételrendszer érvényesülése mellett történik.
 
 • A konzulátus kizárólag időponttal rendelkező ügyfélt fogad, időpontot az alábbi telefonszámon lehet kérni 02-72-60-09. 
 • Az ügyfélfogadó térbe egyedül az ügyintézésben közvetlenül érintett ügyfél léphet be, egynél több személy nem tartózkodhat a váróban (ez alól kivételt a 12-18 év közötti kiskorúak kérelmei képeznek); 
 • az ügyfél számára kézfertőtlenítő kerül biztosításra az ügyfélfogadó térbe történő belépéskor;
 • az ügyfélfogadó térbe kizárólag maszk viselése mellett, kézfertőtlenítést követően lehet belépni;
 • a képviselet a maszkkal nem rendelkező ügyfél számára a belépést megtagadja, az ügyfél új időpontot telefonon egyeztethet. 
 
Az újraindított szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések
 
1. Előre egyeztetett, személyes megjelenést igénylő szolgáltatások
 
Útlevél / Elektronikus személyi igazolvány
 
 • általánosságban azon állampolgárok esetében kerülhet sor az útlevél vagy E-szig. kérelem átvételére, akiknek legfeljebb 3 hónapon belül lejárt, illetve legfeljebb egy hónapon belül le fog járni az úti okmánya; kivételt képeznek ez alól a kiskorúak kérelmei; 
 • azon állampolgárok esetében, akik a lejárt okmány mellett érvényes útlevél vagy elektronikus személyi igazolvány birtokában vannak, másik típusú úti okmány kérelem egyelőre nem vehető át (!)
 
Anyakönyvezések és kapcsolódó ügyek
 
 • Az anyakönyvezési ügyek közül egyelőre kizárólag a születés anyakönyvezése iránti kérelmet, illetőleg az ehhez kapcsolódó járulékos kérelmeket (gyermek útlevél, apai elismerő nyilatkozat, házasság anyakönyvezése, anyasági támogatás) lehet benyújtani;
 • az apai elismerő nyilatkozatokat előre kitöltve és megfelelően aláírva, 4 eredeti példányban lehet benyújtani; 
 • házassági anyakönyvezést önálló kérelemként (nem a születés anyakönyvezéséhez kapcsolódóan) nem lehet kezdeményezni.
 
2. Postai úton intézhető szolgáltatások
 
Kizárólag (!) előzetes telefonos egyeztetést követően (02-72-60-09), az alábbi konzuli szolgáltatásokat lehet kezdeményezni postán:
 
 • Konzuli nyilatkozatok és tanúsítványok (Nulla Osta)
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • Egyéb anyakönyvi ügyek (okirat kiállítás, haláleset anyakönyvezése)
 
A felfüggesztett szolgáltatásokra vonatkozó információk
 
Egyszerűsített honosítási kérelmek, állampolgársági ügyek
 
 • átmenetileg nem kezdeményezhetőek egyszerűsített honosítási kérelmek, az állampolgárság igazolására, honosításra, visszahonosításra és lemondásra irányuló kérelmek
 
Hitelesítések
 
 • az életbenléti igazolások továbbra nem hitelesíthetők (az érintetteknek jogszabály garantálja a juttatásokat a magyarországi járványügyi veszélyhelyzetet követő 60. napig)
 • aláírás, másolat és fordítás hitelesítés hivatalunknál átmenetileg nem kezdeményezhető