Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

 

 

Magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését kezdeményezheti Főkonzulátusunkon.

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságát Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

- Az eredeti külföldi anyakönyvi kivonat nemzetközi formátumban (Olaszországban: estratto su carta internazionale). Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett vagy hivatalos fordítók által készített, az illetékes magyar nagykövetség/konzulátus által hitelesített fordítást is csatolni kell. A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi anyakönyvi kivonatra van szüksége.

- A magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;

- Kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap;

- A bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás);

- Magyar állampolgárság és személyazonosság igazolása, lakcímigazolvány;

- Nem magyar fél külföldi állampolgárságának és személyazonosságának igazolása.

- Előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben kéri a külföldi állampolgár családi állapotának közokirattal történő igazolását.

 


 

NYOMTATVÁNYOK:

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezéséhez szükséges adatlap