Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése

 

 

A külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyveztetésére vonatkozó kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetesen lefoglalt időpontban. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

Az eljárás megindításához az alábbi iratok bemutatása szükséges:

-Eredeti házassági anyakönyvi kivonat (többnyelvű, európai formátumú) Olaszországban: estratto su carta internazionale, amelyet elektronikusan állítottak ki (tehát nem kézzel kitöltött) és nem tartalmaz a megjegyzés rovatban információt.  Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség/konzulátus által hitelesített fordítást is csatolni kell. A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége.

2019. február 16-án hatályba lépett az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely értelmében kiállított fordítási segédlettel ellátott egynyelvű okiratokat is el tudjuk fogadni.

- A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;

- Kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap;

- A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok. 2004. május 1. utáni válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt Brüsszel II adatlap. Özvegy családi állapot igazolására elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

- Magyar állampolgárság és személyazonosság igazolása;

- Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának és személyazonosságának igazolása;

- Előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását, kérjük, ennek szükségességéről időpontfoglaláskor érdeklődjön;

- Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról.

Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya.

A házasság hazai anyakönyvezése ingyenes.

 


 

NYOMTATVÁNYOK:

Házasság magyarországi anyakönyvezéséhez kitöltendő adatlap

Házasságkötés anyakönyvezése esetén kitöltendő kiegészítő adatlap magyar lakcím esetén

Házasságkötés anyakönyvezése esetén kitöltendő kiegészítő adatlap külföldi lakcím esetén

Válás magyarországi bejegyzéséhez kitöltendő adatlap