Haláleset hazai anyakönyvezése

 

 

A haláleset hazai anyakönyvezésének kezdeményezője elsősorban az egyenes ági hozzátartozó, de a gyakorlatban bárki lehet, aki rendelkezik az eljárás lefolytatásához szükséges iratokkal.

Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

Az eljárás megindításához szükséges dokumentumok:

- Eredeti halotti anyakönyvi kivonat (többnyelvű, európai formátumú) Olaszországban: estratto su carta internazionale, amelyet elektronikusan állítottak ki (tehát nem kézzel kitöltött) és nem tartalmaz a megjegyzés rovatban információt.  Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy hivatalos fordítók által készített, az illetékes magyar nagykövetség/konzulátus által hitelesített fordítást is csatolni kell.

- Elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata;

- Kitöltött és aláírt adatlap;

- Magyar állampolgárság igazolása.

Haláleset hazai anyakönyvezése ingyenes.

 


 

Holttest magyarországi hazaszállításához halottszállítási engedély konzulátus általi kiállítása szükséges. Az engedély kibocsátásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

- Kérelem, amely tartalmazza a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését;

- A magyar halottvizsgálati bizonyítványnak vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő és a fogadó országban szokásos és használatos okirat;

- Magyarországi temető befogadó nyilatkozata

A halottszállítási engedély kiállítása díjköteles.

FIGYELEM! Kizárólag bankkártyával történő fizetésre van lehetőség!

 


 

NYOMTATVÁNYOK

Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap